Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo những sản phẩm dịch vụ tốt nhất thân thiện với môi trường.

Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác.

Xem con người là yếu tố then chốt, bằng cách tạo môi trường làm việc thuận lợi, phúc lợi tốt để người lao động an tâm làm việc và cống hiến lâu dài.

Tích cực hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống, đem đến niềm vui của khách hàng qua việc cam kết tuân thủ pháp luật, đảm bảo tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện môi trường